Сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

horizontal line

 

 Сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

 

Сигнали за нарушения по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да бъдат подадени по някой от следните начини:

 

- Чрез нарочна пощенска кутия, монтирана във преддверието на административната сграда на Дружеството

- Чрез електронна поща на следния електронен адрес: whistleblower@madaragroup.com

- Чрез телефонен номер 0884 33 17 14

- Чрез лична среща, предварително уговорена на тел. 0884 33 17 14

 

 

Формуляр за регистриране на сигнали – word или pdf

 

 

Не се разглеждат сигнали за нарушения, които са:

1. анонимни сигнали;

2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

За повече информация:

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали