Политика за защита на личните данни

horizontal line

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за „МАДАРА АГРО“ ЕООД. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Ние събираме следните лични данни:

 • Собствено и по ваш избор фамилно име;
 • Електронна поща (имейл);
 • Адрес за контакт;
 • Телефон за контакт.

„МАДАРА АГРО“ ЕООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

2. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече продукти на „МАДАРА АГРО“ ЕООД.
 • За да Ви изпращаме актуална ценова листа.
 • За да Ви уведомяваме за текущи промоции.
 • За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация в областта на земеделската техника.
 • За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме или в които участваме.
 • За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас продукти.
 • За управление и изпълнение на Ваши заявки за доставка на продукти на „МАДАРА АГРО“ ЕООД.

3. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат транспортни фирми, превозвачи, куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на „МАДАРА АГРО“ ЕООД.

4. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, предстоящи събития и др.?

Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови продукти, специални предложения, ценови листи и др. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

 • чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
 • или като ни изпратите имейл за отказ на agrooffice@madaragroup.com .

5. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от „МАДАРА АГРО“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване, след съответното установяване на самоличността;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес: agrooffice@madaragroup.com или чрез изпращане на писмо на адрес: гр. Шумен, п.к. 9700, кв. Индустриален, бул. „Мадара”№ 1, до „МАДАРА АГРО“ ЕООД.

6. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, „МАДАРА АГРО“ ЕООД ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

8. КОНТАКТ С НАС

Ако искате да упражните което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 • чрез имейл: agrooffice@madaragroup.com
 • по пощата: гр. Шумен, п.к. 9700, кв. Индустриален, бул. „Мадара”№ 1, до „МАДАРА АГРО“ ЕООД.

9. ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на „МАДАРА АГРО“ ЕООД - www.madaraagro.com, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 22.5.2018 г.