Култиватори

horizontal line

Култиваторите на MADARA са многоoбразни по вид и предназначение. Те са за слята предсеитбена обработка на почвата и междуредова обработка на окопни култури. Основните видове са предсеитбен и стърнищен.

Комбинираните култиватори са предназначени за работа в селското стопанство за разбиване на твърди почви; за разрохкване на подпочвения слой, с цел подобряване на почвената структура и повишаване на дренажа, за унищожаване корените на плевелите.

Оптималната работна скорост за постигане на максимално ефективни резултати с култиваторите на MADARA е 6-15 km/h. Тя осигурява качествено култивиране на максимална площ за определено време при оптимален разход на гориво.

 

Култиваторите MADARA са изработени от висококачествени студено валцовани профили от стомана S355J2. Вибростойките са от пружинна стомана, а върховете са стоманени щамповки или чугунени отливки с крепежни елементи с качество не по-малко от 8.8. Лагери, хидравлика, уплътнители и колела са на световни производители. Цилиндри и хидравлични маркучи са производство на MADARA.