ЦИСТЕРНА ЗА ПРЕВОЗВАНЕ НА ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР УАН, Серия UAN

ЦИСТЕРНА ЗА ПРЕВОЗВАНЕ НА ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР УАН, Серия UAN

BALKAN

Цистерна с полиетиленов(и) резервоар(и).
Цистерна за превозване на течен азотен тор УАН (уреа амониев нитрат)

 

Транспортиране на течен азотен тор UAN и зареждане на машини с торовнасяне.

- помпа с хидравлично задвижване 3 цола; 

Защита: Цистерните са изработени от високоустойчив полиетилен. Имат оребрения
от вътре, за осигуряване стабилност по време на превозване. Спирачната система
се задейства автоматично при аварийно откачване на цистерната от трактора.

Имате въпроси?