РАЗДРОБИТЕЛ (СЕЧКА), ПРИКАЧЕН, серия RHD

РАЗДРОБИТЕЛ (СЕЧКА), ПРИКАЧЕН,  серия RHD

THUNDER

Раздробител, "Сечка". 
Нарязва, натрошава и оставя върху почвата остатъчни стебла от растения. Най-добри показатели при слънчоглед и рапица.

 

 

Раздробява остатъчните растения на повърхността на земята, без да унищожава подземната им част.

Коренът на растението се съхранява в почвата, за да се сведат до минимум загубите на азот.

Работни органи:  сечащи апарати, ножове 95 x 7mm.

Защита:  термообработена листова ресорна стомана.

Имате въпроси?