РАЗДРОБИТЕЛ (СЕЧКА), НАВЕСЕН, серия RL РАЗДРОБИТЕЛ, ПРИКАЧЕН, серия RS

РАЗДРОБИТЕЛ (СЕЧКА), НАВЕСЕН, серия RL           РАЗДРОБИТЕЛ, ПРИКАЧЕН, серия RS

GRIZZLY

Раздробител, "Сечка". 
Нарязва, натрошава и оставя върху почвата остатъчни стебла от растения. Най-добри показатели при слънчоглед и рапица.

Раздробява остатъчните растения на повърхността, без да унищожава подземната им част. Коренът на растението се съхранява в почвата,  за да се сведат до минимум загубите на азот.

Работни органи:  сечащ апарат, ножове 65 x 7mm.

 

Защита:  термообработена листова ресорна стомана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Имате въпроси?