БРАНА ИГЛЕНА ПРЕЦИЗНА MADARA, Серия BIP

БРАНА ИГЛЕНА ПРЕЦИЗНА MADARA, Серия BIP

SAVAGE

Иглена брана.

Перфектна машина за аерация на 6-7 cm повърхностен слой на почвата.

Създава условия за оптимално сеитбено легло. 

Интензивна обработка с изключително бързо повишаване температурата на почвата,

за максимално бързо достигане на оптимални условия за кълняемост на семената.

Работни органи: - 5 редова секция, с вибриращи елементи поставени през 61 mm;
                               - дебелина на пружинните елемнти 14 (опция 16) mm.

Защита: Устойчива монолитна рама без затегнати неподвижно пружинни елементи, където да се задръства и да предизвиква условия за повреди и счупвания.

 

Имате въпроси?