Промоция на цистерна за превозване на UAN MADARA , Серия UAN BALKAN !

20.06.2018